Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod tytułem „Modernizacja Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 530 071,10 zł Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 7 967 935,31 zł Planowana data zakończenia projektu: 31.12.2017 r. Cel projektu: Kształtowanie zrozumienia oraz szacunku dla tatrzańskiej przyrody przez zaangażowanie zwiedzających TPN w ochronę jej dziedzictwa. Planowane efekty: 75 000 zwiedzających Centrum Edukacji Przyrodniczej w 2018 roku. Wzrost zatrudnienia w Tatrzańskim Parku Narodowym o 2 osob.
STRONA STARTOWA
Modernizacja Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego
O PROJEKCIE
WIZUALIZACJE
KONTAKT
O PROJEKCIE Modernizacja Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego W ramach projektu Modernizacji Centrum Edukacji Przyrodniczej (inwestycja realizowana w budynku przy ul. Chałubińskiego 42, Zakopanem) planuje się kompleksową przebudowę obiektu CEP i dostosowanie go do potrzeb nowoczesnej ekspozycji i wymagań odwiedzających. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i kompleksowa przebudowa obiektu obejmująca w szczególności: podział, z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, przestrzeni obiektu zgodny z wymaganiami zaplanowanej ekspozycji, dobudowanie części wejściowej z niezbędnym zapleczem (poczekalnia, szatnie, toalety), wymiana pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną. Planowane prace obejmują dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych zwiedzających poprzez montaż windy, zastąpienie schodów pochylniami, wybudowanie dedykowanej toalety. Niezbędne jest również dostosowanie instalacji wewnętrznych obiektu (elektryczna, multimedialna, wodno-kanalizacyjna, C.O i wentylacja) do nowej formy i funkcji poszczególnych pomieszczeń. W tak przygotowanym obiekcie powstanie, w ramach projektu, nowoczesna w formie, multimedialna ekspozycja przyrody tatrzańskiej, wykonana w formie dioram, prezentująca wybrane aspekty środowiska przyrodniczego Tatr i wpływu człowieka na ich kształtowanie. Prezentowane będą ekosystemy łąk, lasów i tatrzańskich jaskiń. Ekspozycja opatrzona będzie multimedialnym komentarzem wraz z wizualizacją efektów zachodzących w przyrodzie procesów naturalnych oraz wynikających z wpływu człowieka. Jako oddzielne działanie zaplanowano ekspozycję w formie prezentowanych w specjalnie przygotowanych salach kinowych filmów przyrodniczych oddziałujących na widza wielozmysłowo (wzrok, słuch, równowaga, dotyk). Konwencja filmów zakłada przekaz edukacyjny z punktu widzenia zamieszkujących Park zwierząt. Jeden z filmów, prezentowany na dwóch przeciwległych ekranach, prezentować będzie wybrane przykłady zachowań zwierząt w konsekwencji spotkania z człowiekiem. Drugi stanowić będzie obserwację środowiska Tatr z lotu ptaka. Takie ujęcie tematu zmierza do pokazania, że Park jest przestrzenią wspólnej koegzystencji człowieka z przyrodą, niemniej jednak to przyroda ma znaczenie nadrzędne. Pojedyncze zachowania turystów w połączeniu z efektem skali wynikającej z liczby odwiedzających Park są dla ekosystemów Parku największym zagrożeniem. Ekspozycja będzie w całości dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Przewidziano realizację przewodników w językach obcych najczęściej reprezentowanych przez odwiedzających oraz specjalny udogodnienia dla osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniemych - posługujących się polskim językiem migowym (PJM).
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny jawny przejrzysty W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/ nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
WIZUALIZACJE
KONTAKT Adres korespondencyjny: Tatrzański Park Narodowy ul. Kuźnice 1 34-500 Zakopane
Telefony: E-mail:
Sekretariat: (+48) 18 20 23 200 W korespondencji e-mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.
Informacja turystyczna: (+48) 18 20 23 300, (+48) 18 20 63 799 Sekretariat: sekretariat@tpn.pl
Straż Parku: (+48) 18 20 23 280 lub (+48) 695 408 097 (Komendant Straży Parku - Edward Wlazło) Zespół Komunikacji i Wydawnictw: (+48) 18 20 23 243 Fax: (+48) 18 20 23 299, (+48) 18 20 635 79
Informacja turystyczna: infotur@tpn.pl Zespół Komunikacji i Wydawnictw: komunikacja@tpn.pl Wolontariat: wolontariat@tpn.pl